FarmersSales | पिवळा मका,काळा न पडलेला स्वच्छ केलेला मका पनवेल पोहच १३ टनाची गाडी भरुन
Browse by category:


Grains

Wheat,Corn,Rice,
Millet...


Vegetables and Spices
Cauliflowers,Potato,
Garlic...


Fruits, Flowers and Plants
Mango,Rose,Sprout...


Food, Milk and Dairy Products
Milk,Juice,Flour...


Farm Machinery and Equipments
Plough,Sprayer,
Harvester...


Motors, Pipes and Pumps
Motors,Irrigation,
Pumps...


Seeds, Fertilizers and Pesticide
Seeds,Fertilizer,
Pesticide...


Tractors and Vehicles
Tractors,Trailers,Farm Truck...


Farm and Storage
Storage,Farm Lands...


Animals and Animals Food

Bulls,Cows,Sheep,
Pets...
पिवळा मका,काळा न पडलेला स्वच्छ केलेला मका पनवेल पोहच १३ टनाची गाडी भरुन
Category: Grains
Quantity: 13 ton.
Posted On: 21 Apr 2017, 10:52 am
Price: 0
Description:
पिवळा मका,काळा न पडलेला (अॅफलाटाॅक्सीक नको)माणसांना खाण्या साठी,५०किलोच्या गोणित(प्लँस्टीक नाही गोणपाटाची) भरुन १३ %पेक्षा कमि Moisture मघ्यम व मोठा दाणा,स्वच्छ केलेला मका पनवेल पोहच १३ टनाची गाडी भरुन . वरिल प्रमाणे दर द्या.जागेवर पेमेंट.तसेेच पिवळा मका काऴा न पडलेला वाळलेला मनुष्यांच्या खाण्या योग्य असेल तर खालिल नंबरवर SMS किंवा पहील्या नंबरवर वाँटस् अप करावे ९२२६७५२४६९/७५८८२९७३५७ 💐💐 सतीशराव वामन नेने B.Sc(agri)🙏🏽🙏🏽🙏 "नेने फार्मस्" इरिगेशन रेस्ट हाऊस जवळ मु.पो--पढेगांव ४२३६०३ ता.--कोपरगांव जि.--नगर(महाराष्ट्र) ***शेती करतो व प्रोसेसिंग युनिट आहे( १९९५ पासुन) व स्व:तहाच्या शेती उत्पादनावर व चिंचेवर प्रक्रीया करणारा पहीला कृषी पदविघर. शेती,बायोगँस,,फळे भाजीपाला प्रक्रीया,डेरी ,कृषी पर्यटन इ. साठी सल्लागार म्हणुन काम करतो.शेती विषयक लिखाण जे वेगवेगळ्या शेती मासिकांत प्रसिघ्द झाले आहेत.करार शेती व शेती उत्पादीत मालाला मार्केट मिळवुन देतो( निर्याती सह.)शेती सल्लागार म्हणुन खादी ग्रामोद्योग अयोग ,नविदील्ली यांचे नाशिक येथील २६० एकर शेती डेव्हलप करुन त्यावर प्रोसेस कसे करावयाचे ह्या बाबत सल्लागार म्हणुन काम केले.आयुर्वेदिक औषधांचे Formulation पण करतो🙏🏽🙏🏽🌴🌱🌿🍁🌾९२२६७५२४६९/७५८८२९७३५७ satish.nene00@gmail.com
Farmerssales.com
Member since 2 years ago
Address:
Near Irrigation rest house, at post padhegaon, Tal kopargaon
Pincode:
423603
District:
Ahmednagar
State:
Maharashtra
Contact: ९२२६७५२४६९,७५८८२९७३५७
Save an Ad
Send a Message

Send a Message