FarmersSales | आईडियल ग्रुप चे शेळी मेंढी प्रशिक्षण शिबीर
Browse by category:


Grains

Wheat,Corn,Rice,
Millet...


Vegetables and Spices
Cauliflowers,Potato,
Garlic...


Fruits, Flowers and Plants
Mango,Rose,Sprout...


Food, Milk and Dairy Products
Milk,Juice,Flour...


Farm Machinery and Equipments
Plough,Sprayer,
Harvester...


Motors, Pipes and Pumps
Motors,Irrigation,
Pumps...


Seeds, Fertilizers and Pesticide
Seeds,Fertilizer,
Pesticide...


Tractors and Vehicles
Tractors,Trailers,Farm Truck...


Farm and Storage
Storage,Farm Lands...


Animals and Animals Food

Bulls,Cows,Sheep,
Pets...
आईडियल ग्रुप चे शेळी मेंढी प्रशिक्षण शिबीर
Category: Animals and Animals Food
Quantity: NA
Posted On: 14 Aug 2017, 7:28 pm
Price: 0
Description:
-: आईडियल ग्रुप चे शेळी मेंढी प्रशिक्षण शिबीर :- मित्रानो नमस्कार ..... आम्ही शेळी, मेंढी प्रशिक्षण व चर्चा सत्र आयोजित करत आहोत त्यात आपणास सदर व्यवसायाची संपूर्ण माहिती तज्ज्ञ मार्गदर्शक व अनुभवी उद्योजक यांचे द्वारे देण्याची व्यवस्था करण्यात येत आहे. शेळी मेंढी पालन मार्गदर्शक व शासन योजना माहितीदार // प्रशिक्षणाचे विषय // १) भाग भांडवल उभारणी कर्ज प्रकरणे बाबत सखोल माहिती. २) करार तत्वावर शेळ्या मेंढ्या उपलब्ध करून देणे / घेणे. ३) शासकीय अनुदान, नाबार्ड, N.D.D.B. , N. H. B. , national animal husbandry आदी व इतर मार्गाने शासकीय मिळणारे अनुदान या बाबत सविस्तर माहिती. ४) त्यासाठी लागणारे प्रोजेक्ट रिपोर्ट. ५) शेळ्यांचे संगोपन व चार व्यवस्थापन. ६) शेळ्यांची आजाराबाबत व सविस्तर चर्चा व मार्गदर्शन. ७) शेड संबंधी संपूर्ण माहिती. ८) खरेदी विक्री संबंधी संपूर्ण मार्गदर्शन व चर्चा. ९) ईद साठी बोकड संगोपन व मार्केटिंग. १०) हैड्रोफोनिक चारा व मुरघास बद्दल तांत्रिक मार्गदर्शन. ११) नामांकित महाराष्ट्र राज्य मान्यता प्राप्त संस्थेचे प्रशिक्षण प्रमाणपत्र. १२) पूर्व नोंदणी आवश्यक. १३)पेन, नोटपॅड, चहा, जेवण व शेळी पालन व संगोपन माहिती पुस्तिका देण्यात येईल. # प्रशिक्षण स्थळ # नांदेड. दिनांक 01/09/17 # वेळ # सकाळी ९ ते साय. ५ पर्यंत. - संयोजक - आईडियल ग्रुप चे शेळी मेंढी प्रशिक्षण शिबीर मो. 8624910707 /7038889538
Farmerssales.com
Member since 2 years ago
Address:
Nanded
Pincode:
431601
District:
Nanded
State:
Maharashtra
Contact: 8624910707 /7038889538
Save an Ad
Send a Message

Send a Message