FarmersSales | मातीचा नमुना
Browse by category:


Grains

Wheat,Corn,Rice,
Millet...


Vegetables and Spices
Cauliflowers,Potato,
Garlic...


Fruits, Flowers and Plants
Mango,Rose,Sprout...


Food, Milk and Dairy Products
Milk,Juice,Flour...


Farm Machinery and Equipments
Plough,Sprayer,
Harvester...


Motors, Pipes and Pumps
Motors,Irrigation,
Pumps...


Seeds, Fertilizers and Pesticide
Seeds,Fertilizer,
Pesticide...


Tractors and Vehicles
Tractors,Trailers,Farm Truck...


Farm and Storage
Storage,Farm Lands...


Animals and Animals Food

Bulls,Cows,Sheep,
Pets...
मातीचा नमुना
Category: Farm and Storage
Quantity: Na
Posted On: 16 Jan 2017, 3:08 pm
Price: 0
Description:
Contact: Shankar Asane 1) मातीचा नमुना घेण्यासाठी वापरण्यात येणारी अवजारे, उदा. फावडे, कुदळ, घमेले, खुरपी इत्यादी स्वच्छ असावीत. 2) मातीचा नमुना पिके काढल्यानंतर, परंतु नांगरणीपूर्वी घ्यावा. 3) उभ्या पिकामधील मातीचा नमुना घ्यावयाचा असेल तर दोन ओळींमधील मातीचा नमुना घ्यावा; परंतु पिकास रासायनिक खत दिले असल्यास तीन महिन्यांच्या आत संबंधित जमिनीतून माती नमुना घेऊ नये. 4) निरनिराळ्या प्रकारच्या जमिनीचे किंवा शेतातील मातीचे नमुने एकत्र मिसळू नयेत. 5) माती नमुना गोळा करताना किंवा प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठवताना रासायनिक खतांच्या रिकाम्या पिशव्यांचा वापर करू नये. 6) शेतामधील खते साठविण्याची जागा, कचरा टाकण्याची जागा, जनावरे बसण्याची जागा, झाडाखालील जागा, विहिरीजवळ, पाण्याचे पाट व शेताचे बांध इत्यादी जागांमधून किंवा जवळून मातीचे नमुने घेऊ नयेत. मातीचा नमुना घेण्याची पद्धत - 1) नमुना काढण्यासाठी शेतात गेल्यानंतर प्रथम शेतीची पाहणी करावी. जमिनीच्या प्रकारानुसार शेताचे विभाग पाडावेत. हे विभाग पाडताना जमिनीचा रंग, खोली, पोत, उंच-सखलपणा, पाणथळ किंवा चोपण जागा इ. बाबींचा विचार करावा. अशा प्रकारे विभागातून एक स्वतंत्र प्रातिनिधिक नमुना घ्यावा. 2) एक हेक्‍टरमधून 15 ते 20 ठिकाणची माती घ्यावी. मातीचा नमुना घेण्यासाठी प्रत्येक विभागात नागमोडी रेषा काढून प्रत्येक वळणावर खड्डा घ्यावा. निवडलेल्या प्रत्येक ठिकाणच्या जागेवरील काडीकचरा, दगड इत्यादी बाजूला करावेत. प्रत्येक ठिकाणी इंग्रजी (व्ही) आकाराची हंगामी पिकासाठी 30 सें.मी. व फळपिकासाठी एक मीटर खोलीचा खड्डा घेऊन त्यातील माती बाहेर काढून खड्डा मोकळा करावा. 3) खड्ड्याच्या सर्व बाजूने सारख्या जाडीची माती वरपासून खालपर्यंत तासून, ती स्वच्छ घमेल्यात गोळा करून गोणपाटावर ठेवावी. अशा तऱ्हेने प्रत्येक खुणेजवळ खड्डे घेऊन एका शेतातून गोळा केलेली माती चांगली एकत्र मिसळावी, तिचे सारखे चार भाग करावेत. समोरासमोरचे दोन भाग वगळून उरलेले दोन भाग पुन्हा एकत्र मिसळून, त्याचे चार भाग करावेत आणि पुन्हा समोरासमोरचे दोन भाग वगळावेत. अशा तऱ्हेने शेवटी दोन ओंजळी किंवा अर्धा किलोग्रॅम माती शिल्लक उरेपर्यंत असे करावे. 4) माती ओली असल्यास सावलीत वाळवून पिशवीत भरावी. मातीच्या नमुन्यासोबत शेतकऱ्याचे नाव, गाव, जिल्हा, सर्व्हे नंबर/ गट नंबर व पुढील हंगामात घ्यावयाचे पीक याबाबत सविस्तर माहिती लिहून माती परीक्षण प्रयोगशाळेत पाठवावी
Farmerssales.com
Member since 2 years ago
Address:
Kopargaon
Pincode:
423601
District:
Ahmednagar
State:
Maharashtra
Contact: 9158626507
Save an Ad
Send a Message

Send a Message