FarmersSales | सल्ला - डाळिंब बागेतील करपा आणि कीड नियंत्रण.
Browse by category:


Grains

Wheat,Corn,Rice,
Millet...


Vegetables and Spices
Cauliflowers,Potato,
Garlic...


Fruits, Flowers and Plants
Mango,Rose,Sprout...


Food, Milk and Dairy Products
Milk,Juice,Flour...


Farm Machinery and Equipments
Plough,Sprayer,
Harvester...


Motors, Pipes and Pumps
Motors,Irrigation,
Pumps...


Seeds, Fertilizers and Pesticide
Seeds,Fertilizer,
Pesticide...


Tractors and Vehicles
Tractors,Trailers,Farm Truck...


Farm and Storage
Storage,Farm Lands...


Animals and Animals Food

Bulls,Cows,Sheep,
Pets...
सल्ला - डाळिंब बागेतील करपा आणि कीड नियंत्रण.
Category: Fruits, Flowers and Plants
Quantity: Na
Posted On: 31 Jan 2017, 2:44 pm
Price: 0
Description:
डाळिंब बागेत बुरशीजन्य करपा रोग केंव्हाही येऊ शकतो. त्याचा नियंत्रणासाठी मॅन्कोझेब ६४% २.५ ग्रॅम प्रति लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे. शिवाय एकच बुरशीनाशक पुन्हा पुन्हा न वापरता सायमोकझानिल अधिक मॅन्कोझेब एकत्रित किंवा कर्झेट एम सी २ ग्रॅम प्रति लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे. तसेच कधी फॉजीटील अल ८० % डब्ल्यू पी २ ग्रॅम प्रति लिटर तर कधी डायमेथेमॉर्फ ५० % डब्ल्यू पी एक ग्रॅम प्रति लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे. बुरशी शिवाय डाळिंब बागेत फुलकिडे, मावा, तुडतुडे, पांढरी माशी या रस शोषक किडींचा प्रादुर्भाव होऊ शकतो. त्यासाठी नेहमी सतर्क राहावे लागते. सकाळी लवकर किंवा संध्याकाळी बारीक निरीक्षण करीत बागेत फिरावे. या किडींच्या नियंत्रणासाठी इमिडिक्लोप्रिड १७.८% ३ मिली प्रति लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे. तसेच थायमेथॉक्झाम २५ % डब्ल्यू जी किंवा डायमेथोएट ३० % इ सी फवारावे. कोळी वाढल्याचे लक्षात आल्यास प्रॉपरगाईट किंवा अबामेक्टीन फवारावे तर सूत्रकृमी / निमॅटोड चा त्रास दिसत असल्यास जमिनीतून अझाडिरॅक्टीन फवारावे किंवा जिरवण करावी किंवा ठिबक मधून ड्रेचिंग करावे.
Farmerssales.com
Member since 2 years ago
Address:
Amravati, Maharashtra
Pincode:
444601
District:
Amravati
State:
Maharashtra
Contact: 9130993638
Save an Ad
Send a Message

Send a Message